Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Vi är en lokalförening till 
 
   
STYRELSEN
Verksamhetsåret 2018

ORDFÖRANDE
Matilda Zackrisson
E-post
SEKRETERARE
Karin Öiestad
E-post
KASSÖR
Birgitta Alette
E-post
LEDAMOT
Shiva Arianik
E-post
LEDAMOT
Annika Hall
E-post
SUPPLEANT
Anette Edsberger
E-post
SUPPLEANT
John Henriksson
E-post